Complete

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Tác giả: Thanh Tĩnh

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, hài văn

1. Thiền Vu Xuất Giá Ký

2. Động Phòng Hoa Chúc

0Oo

Tướng Quân Vương Phi Phiên Ngoại

Tác giả: Lộng Giản

Thể loại: cổ trang, cung đình, 1-1, mỹ-anh tuấn, cường-cường, ngược công, huynh đệ văn, sinh tử văn, phiên ngoại, HE

Advertisements

3 Responses to Complete

  1. Pingback: Đam mỹ hoàn #H | Thủy Tĩnh Các

  2. Pingback: G – H | Động Màn Tơ

  3. Pingback: H – K | Vũ Mộng Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s